Nyhetsbrev mer personlig


Folk er mer følelsesmessig engasjert i nyhetsbrev, sammenlignet med websider, der brukerne er mer opptatt av funksjonalitet. Mens man oppsøker nettsteder for raskt å skaffe seg nødvendig informasjon eller få svar på et spørsmål, oppleves nyhetsbrevet som en personlig melding i innboksen (Nielsen Norman Group Report). Noe som underbygger dette, er at nyhetsbrev ofte blir videresendt til venner og kolleger, det har et sosialt aspekt.

Dette betyr at nyhetsbrevet er et godt virkemiddel for å bygge relasjoner, og mye bedre enn en webside alene. På den annen side oppleves problemer med nyhetsbrevet som verre og mer personlig enn problemer med et nettsted.


Ønsker å motta nyhetsbrev

I følge Nielsen Norman Group Report takker 69 % av brukerne ja til å motta minst ett nyhetsbrev. Dette er svært gode tall, og sier noe om mulighetene som ligger i nyhetsbrev. Så er det opp til avsenderen av nyhetsbrevet å levere innhold og nytteverdi slik at mottakeren ønsker å motta flere.

Tips angående nyhetsbrev

I tillegg til å bruke nyhetsbrevet til å bygge kunderelasjoner, er nyhetsbrevet også et medium for å kommunisere med potensielle arbeidstakere.
» les mer

Skriv tekst som blir lest

Mottakere av nyhetsbrev bruker gjennomsnittlig 51 sekunder på å lese et nyhetsbrev. De aller fleste leser ikke nyhetsbrevet ord for ord, men skummer teksten på jakt etter nøkkelord og lenker.
» les mer

Adresseliste

De beste og mest effektive listene lager du selv, ved å samle sammen epost-adresser til eksisterende kunder, forbindelser, ansatte, samarbeids-partnere og leverandører.
» les mer

Nyhetsbrev mer personlig

Folk er mer følelsesmessig engasjert i nyhetsbrev, sammenlignet med websider. Dette betyr at nyhetsbrevet er et godt virkemiddel for å bygge relasjoner, og mye bedre enn en webside alene.
» les mer