Adresseliste


Det er mulig å kjøpe adresselister fra tredjeparter, men vi mener at man lager de beste og mest effektive listene selv. Samle sammen epost-adresser til eksisterende kunder, forbindelser, ansatte, samarbeidspartnere, leverandører og andre du ønsker skal kunne motta informasjon fra virksomheten.

OBS! Husk å innhente tillatelse til å sende ut nyhetsbrev i forkant av utsendelsen.


Hvordan samle adresser:

1) Via nettstedet

Lag en kampanje på nettstedet med informasjon om hvorfor du ønsker epost-adressen, beskriv hva nyhetsbrevet vil inneholde, hvor ofte det kommer ut etc.


2) Via e-post

Oppgi informasjon om nyhetsbrevet som en del av e-post signaturen din, slik at folk kan gå inn og melde seg på.


3) Trykksaker

Oppgi informasjon om nyhetsbrevet sammen med webadressen på alle trykksaker som brevark, fakturaer, brosjyrer, annonser etc.


4) Andre kanaler

Deltar du på messe, har du foredrag, bedriftspresentasjon eller lignende? Informer om nettstedet/nyhetsbrevet, og få folk til å melde seg på.


Når du utformer nyhetsbrevet, er det viktig at dine mottakere har mulighet til å melde seg av nyhetsbrevet. Dersom de ikke synes nyhetsbrevet er interessant, er det mye bedre at de melder seg av, enn at de sletter nyhetsbrevet ulest.


Tips angående nyhetsbrev

I tillegg til å bruke nyhetsbrevet til å bygge kunderelasjoner, er nyhetsbrevet også et medium for å kommunisere med potensielle arbeidstakere.
» les mer

Skriv tekst som blir lest

Mottakere av nyhetsbrev bruker gjennomsnittlig 51 sekunder på å lese et nyhetsbrev. De aller fleste leser ikke nyhetsbrevet ord for ord, men skummer teksten på jakt etter nøkkelord og lenker.
» les mer

Adresseliste

De beste og mest effektive listene lager du selv, ved å samle sammen epost-adresser til eksisterende kunder, forbindelser, ansatte, samarbeids-partnere og leverandører.
» les mer

Nyhetsbrev mer personlig

Folk er mer følelsesmessig engasjert i nyhetsbrev, sammenlignet med websider. Dette betyr at nyhetsbrevet er et godt virkemiddel for å bygge relasjoner, og mye bedre enn en webside alene.
» les mer