Skriv tekst som blir lest


Mottakere av nyhetsbrev bruker gjennomsnittlig 51 sekunder på å lese et nyhetsbrev, ifølge Nielsen Norman Group Report. Når man vet at folk i tillegg leser ca. 25 % saktere på skjerm enn på papir stilles det høye krav til både layout og innhold.

De aller fleste leser ikke nyhetsbrevet ord for ord, men skummer teksten på jakt etter nøkkelord og lenker, for å skaffe seg et overblikk over innholdet i saken.


Nyttige skrivetips for nyhetsbrev:

  • Skriv det viktigste først
  • Skriv kort og poengtert
  • Skriv enkelt og selvforklarende
  • Bruk mellomitler, linker og kulepunkter


Ønsker dere å vite mer om hvordan dere kan skrive for web?

Vi holder kurs/foredrag om dette.  
Ta kontakt på 71 20 12 00 eller e-post


Tips angående nyhetsbrev

I tillegg til å bruke nyhetsbrevet til å bygge kunderelasjoner, er nyhetsbrevet også et medium for å kommunisere med potensielle arbeidstakere.
» les mer

Skriv tekst som blir lest

Mottakere av nyhetsbrev bruker gjennomsnittlig 51 sekunder på å lese et nyhetsbrev. De aller fleste leser ikke nyhetsbrevet ord for ord, men skummer teksten på jakt etter nøkkelord og lenker.
» les mer

Adresseliste

De beste og mest effektive listene lager du selv, ved å samle sammen epost-adresser til eksisterende kunder, forbindelser, ansatte, samarbeids-partnere og leverandører.
» les mer

Nyhetsbrev mer personlig

Folk er mer følelsesmessig engasjert i nyhetsbrev, sammenlignet med websider. Dette betyr at nyhetsbrevet er et godt virkemiddel for å bygge relasjoner, og mye bedre enn en webside alene.
» les mer