Tips angående nyhetsbrev


I tillegg til å bruke nyhetsbrevet til å tiltrekke nye kunder eller bygge relasjonen til eksisterende kunder, er nyhetsbrevet også et medium for å kommunisere med potensielle arbeidstakere. Dersom du har lojale lesere som setter av tid til å lese nyhetsbrevet ditt hver gang det kommer, ikke bare fortell om produktet ditt, benytt også anledningen til å formidle annen relevant informasjon om bedriften eller bransjen.

Ettersom de fleste e-post-brukere i dag har bredbånd og andre høyhastighetslinjer, øker mulighetene for å legge inn rikt innhold, som f. eks video, i e-posten. Undersøkelser viser at responsraten er tre til ti ganger høyere for e-post med video enn for statisk e- post. Når det gjelder trafikk til landingssiden er resultatene enda bedre. Kilde: Jeanniey Mullen


Tips angående nyhetsbrev

I tillegg til å bruke nyhetsbrevet til å bygge kunderelasjoner, er nyhetsbrevet også et medium for å kommunisere med potensielle arbeidstakere.
» les mer

Skriv tekst som blir lest

Mottakere av nyhetsbrev bruker gjennomsnittlig 51 sekunder på å lese et nyhetsbrev. De aller fleste leser ikke nyhetsbrevet ord for ord, men skummer teksten på jakt etter nøkkelord og lenker.
» les mer

Adresseliste

De beste og mest effektive listene lager du selv, ved å samle sammen epost-adresser til eksisterende kunder, forbindelser, ansatte, samarbeids-partnere og leverandører.
» les mer

Nyhetsbrev mer personlig

Folk er mer følelsesmessig engasjert i nyhetsbrev, sammenlignet med websider. Dette betyr at nyhetsbrevet er et godt virkemiddel for å bygge relasjoner, og mye bedre enn en webside alene.
» les mer