Spørreundersøkelser

Ved å velge nyhetsbrev med skjemamodul, har du en unik mulighet
til å sende ut spørreundersøkelser, innbydelser, påmeldinger osv.
Du får full oversikt direkte på en webside over hvem som har svart
eller meldt seg på.

Skjemamodulen kan settes opp med de poster, avkrysningsvalg og felter som måtte ønskes direkte i på nettsiden.

Full oversikt - helt enkelt.


Tips angående nyhetsbrev

I tillegg til å bruke nyhetsbrevet til å bygge kunderelasjoner, er nyhetsbrevet også et medium for å kommunisere med potensielle arbeidstakere.
» les mer

Skriv tekst som blir lest

Mottakere av nyhetsbrev bruker gjennomsnittlig 51 sekunder på å lese et nyhetsbrev. De aller fleste leser ikke nyhetsbrevet ord for ord, men skummer teksten på jakt etter nøkkelord og lenker.
» les mer

Adresseliste

De beste og mest effektive listene lager du selv, ved å samle sammen epost-adresser til eksisterende kunder, forbindelser, ansatte, samarbeids-partnere og leverandører.
» les mer

Nyhetsbrev mer personlig

Folk er mer følelsesmessig engasjert i nyhetsbrev, sammenlignet med websider. Dette betyr at nyhetsbrevet er et godt virkemiddel for å bygge relasjoner, og mye bedre enn en webside alene.
» les mer