Lenker


TIBE

TIBE Reklamebyrå i Molde er et av selskapene i TIBE-gruppen, som har 70 ansatte fordelt på selskapene TIBE3 i Drammen, TIBE Reklamebyrå i Molde, TIBE Republic i Bergen, TIBE-T i Trondheim og TIBE2 i Ålesund

TIBE-gruppen fokuserer på resultatorientert og kostnadseffektiv kommunikasjon.

www.tibe.no


Tips angående nyhetsbrev

I tillegg til å bruke nyhetsbrevet til å bygge kunderelasjoner, er nyhetsbrevet også et medium for å kommunisere med potensielle arbeidstakere.
» les mer

Skriv tekst som blir lest

Mottakere av nyhetsbrev bruker gjennomsnittlig 51 sekunder på å lese et nyhetsbrev. De aller fleste leser ikke nyhetsbrevet ord for ord, men skummer teksten på jakt etter nøkkelord og lenker.
» les mer

Adresseliste

De beste og mest effektive listene lager du selv, ved å samle sammen epost-adresser til eksisterende kunder, forbindelser, ansatte, samarbeids-partnere og leverandører.
» les mer

Nyhetsbrev mer personlig

Folk er mer følelsesmessig engasjert i nyhetsbrev, sammenlignet med websider. Dette betyr at nyhetsbrevet er et godt virkemiddel for å bygge relasjoner, og mye bedre enn en webside alene.
» les mer