Opprett og send nyhetsbrev til
dine kunder fra nyhetsbrev.no


Enten separat eller som del av din webløsning kan du skaffe deg vår nyhetsbrevmodul. Gjennom nyhetsbrev.no kan du enkelt og effektivt formidle nyheter om smått og stort ut til dine forbindelser og forretningspartnere.

Kom raskt i gang

Lag din egen topp- og bunndesign fra vår mal, legg til noen aktuelle nyheter og informasjon, og send ut. Enklere kan det ikke gjøres.

Vi hjelper deg med innhold og med eget design som du kan benytte som standard på alle dine nyhetsbrev.


Tips angående nyhetsbrev

I tillegg til å bruke nyhetsbrevet til å bygge kunderelasjoner, er nyhetsbrevet også et medium for å kommunisere med potensielle arbeidstakere.
» les mer

Skriv tekst som blir lest

Mottakere av nyhetsbrev bruker gjennomsnittlig 51 sekunder på å lese et nyhetsbrev. De aller fleste leser ikke nyhetsbrevet ord for ord, men skummer teksten på jakt etter nøkkelord og lenker.
» les mer

Adresseliste

De beste og mest effektive listene lager du selv, ved å samle sammen epost-adresser til eksisterende kunder, forbindelser, ansatte, samarbeids-partnere og leverandører.
» les mer

Nyhetsbrev mer personlig

Folk er mer følelsesmessig engasjert i nyhetsbrev, sammenlignet med websider. Dette betyr at nyhetsbrevet er et godt virkemiddel for å bygge relasjoner, og mye bedre enn en webside alene.
» les mer