Om oss


TIBE Reklamebyrå er et fullskala byrå som legger avgjørende vekt på å finne løsninger som har positiv effekt for oppdragsgiveren. I vår slogan - kreativt bare når det selger - ligger vår ambisjon og begrensing. Våre løsninger er forankret i kunnskap om bedriften, produktet og markedet.
 
TIBE Reklamebyrå en solid og kunnskapsrik tilbyder av brukervennlige nettsteder og markedsføring på nett.
Les mer om oss her.
Tips angående nyhetsbrev

I tillegg til å bruke nyhetsbrevet til å bygge kunderelasjoner, er nyhetsbrevet også et medium for å kommunisere med potensielle arbeidstakere.
» les mer

Skriv tekst som blir lest

Mottakere av nyhetsbrev bruker gjennomsnittlig 51 sekunder på å lese et nyhetsbrev. De aller fleste leser ikke nyhetsbrevet ord for ord, men skummer teksten på jakt etter nøkkelord og lenker.
» les mer

Adresseliste

De beste og mest effektive listene lager du selv, ved å samle sammen epost-adresser til eksisterende kunder, forbindelser, ansatte, samarbeids-partnere og leverandører.
» les mer

Nyhetsbrev mer personlig

Folk er mer følelsesmessig engasjert i nyhetsbrev, sammenlignet med websider. Dette betyr at nyhetsbrevet er et godt virkemiddel for å bygge relasjoner, og mye bedre enn en webside alene.
» les mer